Montage en koppeling Hihome Slimme Thermostaatknop (TRV)

Om de Hihome Slimme Thermostaat knop in gebruik te nemen zijn een aantal stappen te voltooien.

Ten eerste moet worden vastgesteld dat er een thermostaatknop vervangen wordt en niet een ouderwetse kraan. Een thermostatisch ventiel welke al is voorzien van een (handmatige) thermostaatknop is te gebruiken. Als de radiator voorzien is van een simple draaiknop die open en dicht gedraaid kan worden, is het waarschijnlijk dat er geen ventiel geschikt voor een thermostaatknop is gemonteerd en daardoor kan een slimme thermostaatknop niet werken. Monteer eerst een geschikt ventiel als dit nodig is.

Vervolgens stel je vast of de schoefdraadaansluiting van de Hihome slimme Thermostaatknop zonder adapter past. De Hihome slimme Thermostaatknop is voorzien van de meest gangbare M30x 1,5mm draad. Tevens zijn adapters meegeleverd voor de meest voorkomende kranen/ventielen. Zie deze lijst ter referentie: https://support.hihome.eu/article/6-which-radiator-valves-are-compatible-with-the-hihome-smart-radiator-thermostats-compatible-with

Montage knop:

Stap 1. Verwijder de bestaande knop en stel de passing van de Hihome slimme Thermostaatknop vast en/of selecteer de geschikte adapter.

Stap 2. Plaats de 2 AA batterijen. Nu zal het display LA knipperend weergeven. De pen die het ventiel bestuurd wordt nu geheel ingetrokken. Zodra dit voltooid is zal LA continu branden. Controleer of de pen inderdaad geheel is ingetrokken.

Stap 3. Schroef de Hihome slimme Thermostaatknop nu op de kraan en draai deze stevig vast met de hand. Meestal is een tang niet nodig en te strak monteren kan beschadigingen veroorzaken aan de kraan of de thermostaatknop.

Stap 4. Het display geeft nog steeds LA continu weer. Druk nu op de ronde draaiknop. LA zal weer knipperend worden weergegeven totdat de bedieningspin de kraan geheel heeft geopend. De slimme thermostaatknop is nu gecalibeerd.

Stap 5. Meld de Hihome slimme Thermostaatknop aan via de Hihome App op de al geïnstalleerde Zigbee Gateway.

Koppelen met de Hihome App.

Stap 1. Controleer of de Zigbee Gateway is geïnstalleerd en geactiveerd is.

Stap 2. Om de Hihome slimme Thermostaatknop in de koppelmodus te brengen draai je de knop naar de positie OF (tegen de klok in). Druk dan de knop even in totdat er "- -" zichtbaar wordt. De knop is nu in koppelmodus.

Stap 3. In het apparaatscherm van de Hihome Zigbee Gateway in de Hihome App druk je op subapparaat toevoegen (Add subdevice). De slimme thermostaatknop zal worden herkend. Bevestig met Completed.

Stap 4. Geef de Thermostaatknop een naam en voeg deze naar wens toe aan een kamer.

Still need help? Contact Us Contact Us