Reset een slimme stekker

Wanneer je een Hihome slimme stekker wilt toevoegen aan je Smart Home dien je deze eerst te resetten. 

1. Schakel de Smart Plug in door op de knop te drukken. Het lampje gaat nu aan. Als het lampje nu knippert is de stekker al gereset en klaar om te koppelen middels de App. Als het lampje continu brandt, houdt dan het knopje 5 seconden ingedrukt. De stekker zal uitschakelen. Druk nu nogmaals op het knopje en de stekker schakelt in en het lampje zal knipperen.

2. De stekker is gereset.

Alternatief: 

Als je een Hihome Smart Plug wil resetten terwijl deze al aan de App is toegevoegd, kies dat de betreffende stekker en klik op het potloodje. Onderaan zie je dan "verwijder apparaat". Klik daarop en vervolgens krijg je de keuze op het apparaat te verwijderen (=reset) of verwijderen en data wissen. Dit laatste betekent dat alle gegevens betreffende deze stekker ook uit de Hihome Cloud zullen worden gewist (permanent).

Still need help? Contact Us Contact Us