Home/Familie Management - Home/Woning/Familie toevoegen

In de Hihome Smart App kun je voor een woning of een deel daarvan een Home aanmaken. We noemen dit ook wel een Familie. Op deze manier kun je binnen deze woning of familie je apparaten organiseren en ook de toegang hiertoe regelen. 

Voorbeeld: Je heb je woning, toegankelijk voor je familieleden. Deze familieleden kun je uitnodigen voor de bediening van apparaten middels hun eigen Hihome App account. Heb je daarnaast ook nog een thuiskantoor en wil de je familieleden geen toegang geven tot bediening van apparaten in het thuiskantoor, dan maak je een separaat Home/Woning/Familie aan. Ook aan deze Home/Woning/Familie kun je andere gebruikers uitnodigen. Dit kan bijvoorbeeld een personeelslid of collega zijn.

1. Je hebt je eerste Home/Woning/Familie aangemaakt. In ons voorbeeld is dat Academy.

2. Klik op de naam van de Home/Woning/Familie, in ons geval Academy en de keuze Home Management verschijnt

3. Nu volgt de keuze om een Home/Woning/Familie toe te voegen door Add Family. 

4. Je kunt nu een extra Home/Woning/Familie toevoegen. Geef een naam en locatie in. Tevens worden er nu standaard kamers aan dit Home/Woning/Familie toegevoegd. De namen van kamers, het aantal kamers en de volgorde kun je later aanpassen.

5. Ook kun je een locatie van deze Home/Woning/Familie aangeven. Standaard wordt de locatie van de smartphone gekozen (mits locatievoorziening is ingeschakeld). Het is ook mogelijk om handmatig een locatie in te stellen. Het instellen van de locatie is niet noodzakelijk echter als je slimme scenario's wilt gebruiken waarbij weer of tijdstip van zonsopkomst en ondergang van belang zijn, is het wel raadzaam.

Still need help? Contact Us Contact Us